Main Page Russian Version  
Previous Up Next

Tribe Callidiini: Callidium (Palaeocallidium) coriaceum (Paykull, 1800) - scanography by Jacek Kurzawa

Jacek Kurzawa


Callidium (Palaeocallidium) coriaceum (Paykull, 1800) - det. J.Kurzawa
Poland, Puszcza Bialowieska, 16.6.1996
leg. Jacek Kurzawa