Main Page Russian Version  
Previous Up Next

Tribe Phytoeciini: Coptosia bithynensis (Ganglbauer, 1884) - scanography by Jacek Kurzawa

Jacek Kurzawa


Coptosia bithynensis (Ganglbauer, 1884) - det. J.Kurzawa
Слева:
Turchia, 9 km S Hasanbeyli, 24.05.2001
leg. Jacek Kurzawa
Справа:
Turchia, 10 km S Hasanbeyli, 24.05.2001
leg. Jacek Kurzawa