Main Page Russian Version  
Previous Up Next

Tribe Rhagiini: Evodinellus borealis (Gyll., 1827) - scanography by Jacek Kurzawa

Jacek Kurzawa


Evodinellus borealis (Gyll., 1827) - det. J.Kurzawa
Poland, Puszcza Bialowieska, 5.05.2004
leg. Jacek Kurzawa