Main Page Russian Version  
Previous Up Next

Larva of Macrolycus sp. (Lycidae) - photos by A.A. Zaitsev

A.A. Zaitsev

Primorskiy reg., Lazo nature reserve, 13.VIII.2007. Leg. Makarov K.V., Zaitsev A.A.