Main Page Russian Version  
Previous Up Next

Tribe Phytoeciini: Phytoecia (Pilemia) griseomaculata Pic, 1891 - scanography by Jacek Kurzawa

Jacek Kurzawa


Pilemia griseomaculata Pic, 1891 - det. J.Kurzawa
Turchia, 9 km S Hasanbeyli, 24.05.2001
leg. Jacek Kurzawa