Main Page Russian Version  
Previous Up Next

Tribe Xylosteini: Xylosteus kadleci Miroshn., 2000 - photo by A.I. Miroshnikov

A.I. Miroshnikov


Xylosteus kadleci Miroshnikov, 2000
N Turkey, 30 km SW Bolu, 8.6.1998, S.Kadlec leg.
Male (holotype) and female (paratype)
Photos by A.I. Miroshnikov

Xylosteus kadleci