Main Page English Version  
Previous Up Next

List of scientific publications by Jacek Kurzawa


Jacek Kurzawa


Kurzawa J. 1994. Sekcja Entomologiczna w Tomaszowie Mazowieckim. - BE 1/2: 5.

Kurzawa J. 1994. Zbiór i hodowla larw Cerambycidae. Część I. - BE 2/2: 5-6.

Kurzawa J. 1994. Zbiór i hodowla larw Cerambycidae. Część II. Pozyskiwanie larw z terenu i hodowla. - BE 1/3: 6-7.

Kurzawa J. 1995. Zbiór i hodowla larw Cerambycidae. Część III. Metody poszukiwań larw wybranych gatunków. - BE 2/3: 5-7.

Kurzawa J. 1995. Zbiór i hodowla larw Cerambycidae. Część IV. Kusokrywka większa (Necydalis major L.). - BE 3/3: 2-3.

Kurzawa J. 1995. Etykietujemy owady, czyli nieco o ... moralności. - BE 5/3: 1-2.

Kurzawa J. 2002 (2003). Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Puszczy Pilickiej. - Acta Univ. Lodz., Folia Biol. et Oecol. 1: 157-167.

Kurzawa J., 2012. Distribution of Rhaphuma gracilipes (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe. - Acta Ent. Silesiana. Vol. 20: 6570.

Kurzawa J., 2013. Wykaz systematyczny kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) Polski. - [On-line] http://www.entomo.pl/coleoptera/cerambycidae/index.php [5.4.2013]

Kurzawa J., Szczepański W., Szczepański W. 2011. Nowe stanowiska Cerambyx scopolii (FUESSLY, 1775)(Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. - Acta Ent. Silesiana, vol. 19: 85-86.

Kurzawa J., Szczepański W., Szczepański W. 2012. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) masywu Chryszczatej w Bieszczadach. - Acta Ent. Silesiana, vol. 20: 55-64.

Gutowski J.M., Hilszczański J., Kubisz D., Kurzawa J., Miłkowski M., Mokrzycki T., Plewa R., Przewoz'ny M. & Wełnicki M. 2010. Distribution and host plants of Leiopus nebulosus (L.) and L. linnei Wallin, Nylander et Kwamme (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland and neighbouring countries. - Polskie Pismo Entomologiczne, 79: 271-282.

Soszyński B., Śliwiński Z., Kurzawa J. 1998. Fauna - Bezkręgowce. - W: Sulejowski Park Krajobrazowy. J.K. Kurowski (red.). Wydawnictwo Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, Moszczenica: 83-90.