Main Page English Version  
Previous Up Next

Златка Lamprodila sp. (Iran, N. Khorosan) - автор фото Д.Г.Касаткин


Д.Г. Касаткин       Атлас жуков России
    Семейство Buprestidae


Lamprodila sp. (Iran, N. Khorosan)
Iran, Northern Khorosan prov., Golestan National park, 37°22'22.14"N / 56°00'47.77"E, 25.05.2016, leg. D.Kasatkin


Фотография - автор: Д.Г. Касаткин
Альтернативный вариант обработки снимка