Main Page Russian Version  
Previous Up Next

Systematic list of coleopterous families and subfamilies (Lawrence, Newton, 1995)

(subfamilies - only partial)

Ordo Coleoptera

ARCHOSTEMATA
OMMATIDAE
Tetraphalerinae
Ommatinae
CROWSONIELLIDAE
MICROMALTHIDAE
CUPEDIDAE
MYXOPHAGA
LEPICERIDAE
TORRIDINCOLIDAE
HYDROSCAPHIDAE
MICROSPORIDAE
ADEPHAGA
GYRINIDAE
Spanglerogyrinae
Gyrininae
HALIPLIDAE
TRACHYPACHIDAE
NOTERIDAE
Phreatodytinae
NOTERIDAE
Noterinae
AMPHIZOIDAE
HYGROBIIDAE
DYTISCIDAE
Hydroporinae
RHYSODIDAE
CARABIDAE
Paussinae
Gehringiinae
Omophroninae
Carabinae
Cicindelinae
Hiletinae
Loricerinae
Elaphrinae
Migadopinae
Siagoninae
Scaritinae
Trechinae
Harpalinae
Pseudomorphinae
Brachininae
POLYPHAGA
STAPHYLINIFORMIA
HYDROPHILOIDEA
HYDROPHILIDAE
Helophorinae
Epimetopinae
Georissinae
Hydrochinae
Spercheinae
Horelophinae
Hydrophilinae
Sphaeridiinae
SPHAERITIDAE
SYNTELIIDAE
HISTERIDAE
Niponiinae
Trypeticinae
Trypanaeinae
STAPHYLINOIDEA
HYDRAENIDAE
Prosthetopinae
Hydraeninae
Ochthebiinae
PTILIIDAE
Cephaloplectinae
AGYRTIDAE
LEIODIDAE
Camiarinae
Catopocerinae
Leiodinae
Coloninae
Cholevinae
Platypsyllinae
SCYDMAENIDAE
Mastiginae
Scydmaeninae
SILPHIDAE
Silphinae
Nicrophorinae
STAPHYLINIDAE
Glypholomatinae
Microsilphinae
Omaliinae
Empelinae
Proteininae
Micropeplinae
Dasycerinae
Pselaphinae
Aleocharinae
Apateticinae
Scaphidiinae
Osoriinae
Megalopsidiinae
Steninae
Euaesthetinae
Leptotyphlinae
SCARABAEIFORMIA
SCARABAEOIDEA
LUCANIDAE
Aesalinae
Nicaginae
Syndesinae
Lampriminae
Penichrolucaninae
Lucaninae
PASSALIDAE
TROGIDAE
GLARESIDAE
PLEOCOMIDAE
DIPHYLLOSTOMATIDAE
GEOTRUPIDAE
Bolboceratinae
Geotrupinae
BELOHINIDAE
OCHODAEIDAE
CERATOCANTHIDAE
HYBOSORIDAE
GLAPHYRIDAE
SCARABAEIDAE
Aphodiinae
Scarabaeinae
Pachypodinae
Orphninae
Allidiostomatinae
Dynamopodinae
Aclopinae
Euchirinae
Phaenomeridinae
Melolonthinae
Rutelinae
Dynastinae
Cetoniinae
ELATERIFORMIA
SCIRTOIDEA
DECLINIIDAE
EUCINETIDAE
CLAMBIDAE
Calyptomerinae
Acalyptomerinae
Clambinae
SCIRTIDAE
DASCILLOIDEA
DASCILLIDAE
Dascillinae
Karumiinae
RHIPICERIDAE
BUPRESTOIDEA
BUPRESTIDAE
Schizopodinae
Julodinae
Buprestinae
Agrilinae
BYRRHOIDEA
BYRRIDAE
Byrrhinae
Syncalyptinae
Amphicyrtinae
ELMIDAE
Larainae
Elminae
DRYOPIDAE
LUTROCHIDAE
LIMNICHIDAE
Hyphalinae
Limnichinae
Cephalobyrrhinae
Thaumastodinae
HETEROCERIDAE
Elythomerinae
Heterocerinae
PSEPHENIDAE
Eubriinae
Psephenoidinae
Eubrianacinae
Psepheninae
CNEOGLOSSIDAE
PTILODACTYLIDAE
Anchytarsinae
Cladotominae
Aploglossinae
Araeopidiinae
Ptilodactylinae
CHELONARIIDAE
EULICHADIDAE
CALLIRHIPIDAE
ELATEROIDEA
ARTEMATOPODIDAE
Electribiinae
Artematopodinae
BRACHYPSECTRIDAE
CEROPHYTIDAE
EUCNEMIDAE
Perothopinae
Phyllocerinae
Pseudomeninae
THROSCIDAE
ELATERIDAE
Cebrioninae
Tetralobinae
Thylacosterninae
Lissominae
Semiotinae
Pityobiinae
Oxynopterinae
Agrypninae
Denticollinae
Negastriinae
Diminae
Elaterinae
Cardiophorinae
Hemiopinae
Physodactylinae
Eudicronychinae
Anischiinae
Subprotelaterinae
PLASTOCERIDAE
DRILIDAE
OMALISIDAE
LYCIDAE
Lycinae
Leptolycinae
Ateliinae
Metriorrhynchinae
Erotinae
Calochropminae
TELEGEUSIDAE
PHENGODIDAE
Rhagophthalminae
Phengodinae
LAMPYRIDAE
Pterotinae
Ototretadrilinae
Cyphonocerinae
Ototretinae
Amydetinae
Lampyrinae
Luciolinae
Photurinae
OMETHIDAE
Driloniinae
Matheteinae
Omethinae
CANTHARIDAE
Cantharinae
Silinae
Dysmorphocerinae
Malthininae
Chauliognathinae
ELATERIFORMIA INCERTAE SEDIS
PODABROCEPHALIDAE
RHINORHIPIDAE
BOSTRICHIFORMIA
DERODONTOIDEA
DERODONTIDAE
Peltasticinae
Derodontinae
Laricobiinae
BOSTRICHOIDEA
NOSODENDRIDAE
DERMESTIDAE
Dermestinae
Marioutinae
Thorictinae
Orphilinae
Trinodinae
Thylodriinae
Attageninae
Megatominae
ENDECATOMIDAE
BOSTRICHIDAE
Dysidinae
Polycaoninae
Bostrichinae
Psoinae
Dinoderinae
Lyctinae
Euderiinae
ANOBIIDAE
Eucradinae
Ptininae
Dryophilinae
Ernobiinae
Anobiinae
Ptilininae
Alvarenganiellinae
Xyletininae
Dorcatominae
Mesocoelopodinae
BOSTRICHIFORMIA INCERTAE SEDIS
JACOBSONIIDAE
CUCUJIFORMIA
LYMEXYLOIDEA
LYMEXYLIDAE
Hylecoetinae
Lymexylinae
Melittommatinae
CLEROIDEA
PHLOIOPHILIDAE
TROGOSSITIDAE
Protopeltinae
Larinotinae
Peltinae
Rentoniinae
Decamerinae
Lophocaterinae
Calitinae
Egoliinae
Trogossitinae
CHAETOSOMATIDAE
CLERIDAE
Thaneroclerinae
Tillinae
Hydnocerinae
Clerinae
Epiphloeinae
Enopliinae
Tarsosteninae
Korynetinae
ACANTHOCNEMIDAE
PHYCOSECIDAE
PRIONOCERIDAE
MELYRIDAE
Melyrinae
Rhadalinae
Gietellinae
Dasytinae
Malachiinae
CUCUJOIDEA
PROTOCUCUJIDAE
SPHINDIDAE
Protosphindinae
Odontosphindinae
Sphindiphorinae
Sphindinae
BRACHYPTERIDAE
NITIDULIDAE
Calonecrinae
Carpophilinae
Meligethinae
Nitidulinae
Cillaeinae
Cryptarchinae
Cybocephalinae
SMICRIPIDAE
MONOTOMIDAE
Rhizophaginae
Monotominae
BOGANIIDAE
Paracucujinae
Boganiinae
HELOTIDAE
PHLOEOSTICHIDAE
Phloeostichinae
Hymaeinae
Agapythinae
Myraboliinae
Priasilphinae
Tasmosalpinginae
SILVANIDAE
Brontinae
Silvaninae
PASSANDRIDAE
CUCUJIDAE
LAEMOPHLOEIDAE
PROPALTICIDAE
PHALACRIDAE
Phaenocephalinae
Phalacrinae
HOBARTIIDAE
CAVOGNATHIDAE
CRYPTOPHAGIDAE
Hypocoprinae
Cryptophaginae
Atomariinae
LAMINGTONIIDAE
LANGURIIDAE
Xenoscelinae
Setariolinae
Languriinae
Cryptophilinae
Toraminae
EROTYLIDAE
Dacninae
Megalodacninae
Encaustinae
Tritominae
Erotylinae
BYTURIDAE
Platydascillinae
Byturinae
BIPHYLLIDAE
BOTHRIDERIDAE
Teredinae
Xylariophilinae
Anommatinae
Bothriderinae
CERYLONIDAE
Euxestinae
Loeblioryloninae
Ostomopsinae
Murmidiinae
Ceryloninae
ALEXIIDAE
DISCOLOMATIDAE
ENDOMYCHIDAE
Merophysiinae
Holoparamecinae
Eupsilobiinae
Epipocinae
Pleganophorinae
COCCINELLIDAE
Sticholotidinae
Chilocorinae
CORYLOPHIDAE
Peltinodinae
Corylophinae
Sericoderinae
Parmulinae
LATRIDIIDAE
Latridiinae
Corticariinae
TENEBRIONOIDEA
MYCETOPHAGIDAE
Esarcinae
Mycetophaginae
Bergininae
ARCHEOCRYPTICIDAE
PTEROGENIIDAE
CIIDAE
Sphindociinae
Ciinae
TETRATOMIDAE
Piseninae
Tetratominae
Penthinae
MELANDRYIDAE
Hallomeninae
Eustrophinae
Melandryinae
Osphyinae
MORDELLIDAE
Ctenidiinae
Mordellinae
RHIPIPHORIDAE
Pelecotominae
Micholaeminae
Ptilophorinae
Hemirhipidiinae
Rhipidiinae
Rhipiphorinae
COLYDIIDAE
Pycnomerinae
Colydiinae
MONOMMATIDAE
ZOPHERIDAE
Zopherinae
Usechinae
ULODIDAE
PERIMYLOPIDAE
CHALCODRYIDAE
TRACHELOSTENIDAE
TENEBRIONIDAE
Lagriinae
Phrenapatinae
Zolodininae
Pimeliinae
Tenebrioninae
Alleculinae
Diaperinae
Coelometopinae
Cossyphodinae
PROSTOMIDAE
SYNCHROIDAE
OEDEMERIDAE
STENOTRACHELIDAE
Stenotrachelinae
Nematoplinae
Cephaloinae
Stoliinae
MELOIDAE
Eleticinae
Meloinae
Nemognathinae
MYCTERIDAE
Mycterinae
Lacconotinae
Hemipeplinae
BORIDAE
Borinae
Synercticinae
TRICTENOTOMIDAE
PYTHIDAE
PYROCHROIDAE
Tydessinae
Pilipalpinae
Pedilinae
Pyrochroinae
Agnathinae
SALPINGIDAE
Othniinae
Prostominiinae
Agleninae
Inopeplinae
Salpinginae
Aegialitinae
Dacoderinae
ANTHICIDAE
Eurygeniinae
Lagrioidinae
Afreminae
Macratriinae
Steropinae
Ischaliinae
Copobaeninae
Lemodinae
Tomoderinae
Anthicinae
ADERIDAE
SCRAPTIIDAE
Scraptiinae
Anaspidinae
CHRYSOMELOIDEA
CERAMBYCIDAE
Vesperinae
Oxypeltinae
Disteniinae
Anoplodermatinae
Philinae
Parandrinae
Prioninae
Spondylidinae
Apatophyseinae
Necydalinae
Lepturinae
Cerambycinae
Lamiinae
MEGALOPODIDAE
Palophaginae
Zeugophorinae
Megalopodinae
ORSODACNIDAE
Orsodacninae
Aulacoscelidinae
CHRYSOMELIDAE
Sagrinae
Bruchinae
Donaciinae
Criocerinae
Hispinae
Chrysomelinae
Galerucinae
Lamprosomatinae
Cryptocephalinae
Eumolpinae
CURCULIONOIDEA
NEMONYCHIDAE
Nemonychinae
Rhinorhynchinae
Doydirhynchinae
ANTHRIBIDAE
Urodontinae
Anthribinae
Choraginae
BELIDAE
Belinae
Oxycoryninae
Aglycyderinae
ATTELABIDAE
Rhynchitinae
Attelabinae
BRENTIDAE
Eurhynchinae
Cyladinae
Brentinae
Antliarhininae
Nanophyinae
Apioninae
CARIDAE
ITHYCERIDAE
CURCULIONIDAE
Brachycerinae
Curculioninae
Dryophthorinae
Cossoninae
Scolytinae
Platypodinae

ЛИТЕРАТУРА

Lawrence J.F., Newton A.F. 1995
Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, references and data on family-group names) // In: Biology, Phylogeny, and Classification of Coleoptera. Eds. J. Pakaluk and S.A. Slipinski. Warszawa, 1995: 779-1006.