ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 
2004, 125 (3) sid 81-144

Volym 125

 

Sammanfattningar

1. Dagfjärilar förr och nu – en studie i Östergötland.
2. Varför fackelblomster i porsbuskar undgår skalbaggsangrepp? 
3. ”Hela havet stormar” : De svenska arterna av Scymnus usl. Neopullus (Coleoptera, Coccinellidae) byter plats
4. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 2003
5. Gabronthus sulcifrons (Sharp, 1889), a new addition to the fauna of Finland and Europe (Coleoptera, Staphylinidae)
6. Den inhemska ljungvårtbitaren Metrioptera brachyptera trängs undan av den invaderande cikadavårtbitaren
7. Sexton nya oribatidarter (Acari: Oribatida) för Sverige.
8. Getingspindeln, Argiope bruennichi, etablerad och sprider sig norrut i Sverige


3. ”Hela havet stormar” : De svenska arterna av Scymnus usl. Neopullus (Coleoptera, Coccinellidae) byter plats
Hans-Erik Wanntorp

Släktet Scymnus är en samling små arter av nyckelpigor som främst livnär sig på sköldlöss. I denna artikel visar författaren att det i Sverige har rått total förvirring om vad några av dessa arter ska heta, närmare bestämt för de fyra arter som tillhör undersläktet Neopullus. Den mest spridda av dessa har ansetts vara Scymnus ater men detta är en felbestämning som har hängt kvar ända sedan 1800-talet. Det vi kallat S. ater ska istället heta S. limbatus. Detta gör i sin tur att det som vi kallat S. limbatus också är fel, och den arten egentligen är en färgform av S. silesiacus (som sedan tidigare är känd från Sverige). Den äkta Scymnus ater ska alltså avföras från listan över skalbaggar som finns i Norden eftersom den enbart är utbredd nere i centrala Europa.
« Tillbaka

 

« Tillbaka

 © 2005 Sveriges Entomologiska Förening
Webbansvarig: Markus Forslund
Senast uppdaterad: 2005-05-21