Main Page Russian Version  
Previous Up Next

N.N. Yunakov: Revision of weevils of the genus Amicromias (Curculionidae: Entiminae)

  • Юнаков Н. Н. 2005. Ревизия жуков-долгоносиков рода Amicromias (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) // Энтомол. обозр. T. 84, вып. 1. С. 143–158.

  • (File Adobe Acrobat: amicromias1.pdf)