Family vermipsyllidae

 
Click to view Vermipsyllidae Wagner, 1889(Family)   Vermipsyllidae Wagner, 1889
Click to view Chaetopsylla Kohaut, 1903(Genus)   Chaetopsylla Kohaut, 1903
Click to view Arctopsylla Wagner, 1930(Subgenus)   Arctopsylla Wagner, 1930
Click to view Chaetopsylla hyaenae (Kolenati, 1846)(Species)   Chaetopsylla hyaenae (Kolenati, 1846)
Click to view Chaetopsylla tuberculaticeps (Bezzi, 1890)(Species)   Chaetopsylla tuberculaticeps (Bezzi, 1890)
Click to view Chaetopsylla Kohaut, 1903(Subgenus)   Chaetopsylla Kohaut, 1903
Click to view Chaetopsylla ailuropodae Jeu Minghua, Wang Dunqing et Li Kueichen, 1991(Species)   Chaetopsylla ailuropodae Jeu Minghua, Wang Dunqing et Li Kueichen, 1991
Click to view Chaetopsylla alia Ioff, 1946(Species)   Chaetopsylla alia Ioff, 1946
Click to view Chaetopsylla appropinquans (Wagner, 1930)(Species)   Chaetopsylla appropinquans (Wagner, 1930)
Click to view Chaetopsylla caucasica Smit, 1953(Species)   Chaetopsylla caucasica Smit, 1953
Click to view Chaetopsylla dogieli Ioff, 1950(Species)   Chaetopsylla dogieli Ioff, 1950
Click to view Chaetopsylla floridensis (I.Fox, 1939)(Species)   Chaetopsylla floridensis (I.Fox, 1939)
Click to view Chaetopsylla globiceps (Taschenberg, 1880)(Species)   Chaetopsylla globiceps (Taschenberg, 1880)
Click to view Chaetopsylla gracilis Lewis, 1971(Species)   Chaetopsylla gracilis Lewis, 1971
Click to view Chaetopsylla hangchowensis Liu Chiying, 1939(Species)   Chaetopsylla hangchowensis Liu Chiying, 1939
Click to view Chaetopsylla hohuana Lein Jih-ching et Weng Ming-hui, 1996(Species)   Chaetopsylla hohuana Lein Jih-ching et Weng Ming-hui, 1996
Click to view Chaetopsylla homoea Rothschild, 1906(Species)   Chaetopsylla homoea Rothschild, 1906
Click to view Chaetopsylla jamesoni Sakaguti, 1958(Species)   Chaetopsylla jamesoni Sakaguti, 1958
Click to view Chaetopsylla korobkovi Tiflov et Kolpakova, 1937(Species)   Chaetopsylla korobkovi Tiflov et Kolpakova, 1937
Click to view Chaetopsylla lasia Rothschild, 1906(Species)   Chaetopsylla lasia Rothschild, 1906
Click to view Chaetopsylla lotoris (Stewart, 1926)(Species)   Chaetopsylla lotoris (Stewart, 1926)
Click to view Chaetopsylla matina (Jordan, 1925)(Species)   Chaetopsylla matina (Jordan, 1925)
Click to view Chaetopsylla media Wu Houyong, Wu Wenzhen et Tsai Liyuen, 1979(Species)   Chaetopsylla media Wu Houyong, Wu Wenzhen et Tsai Liyuen, 1979
Click to view Chaetopsylla mikado Rothschild, 1904(Species)   Chaetopsylla mikado Rothschild, 1904
Click to view Chaetopsylla mirabilis Ioff et Argyropulo, 1934(Species)   Chaetopsylla mirabilis Ioff et Argyropulo, 1934
Click to view Chaetopsylla rothschildi Kohaut, 1903(Species)   Chaetopsylla rothschildi Kohaut, 1903
Click to view Chaetopsylla setosa Rothschild, 1906(Species)   Chaetopsylla setosa Rothschild, 1906
Click to view Chaetopsylla stewarti Johnson, 1955(Species)   Chaetopsylla stewarti Johnson, 1955
Click to view Chaetopsylla trichosa Kohaut, 1903(Species)   Chaetopsylla trichosa Kohaut, 1903
Click to view Chaetopsylla wenxianensis Wang Hsine, Liu Chien et Liu Chiying, 1979(Species)   Chaetopsylla wenxianensis Wang Hsine, Liu Chien et Liu Chiying, 1979
Click to view Chaetopsylla zhengi Xie Baoqi, He Jinhow et Chao Zhongjie, 1993(Species)   Chaetopsylla zhengi Xie Baoqi, He Jinhow et Chao Zhongjie, 1993
Click to view Chaetopsylla zibellina Ioff, 1946(Species)   Chaetopsylla zibellina Ioff, 1946
Click to view Dorcadia Ioff, 1946(Genus)   Dorcadia Ioff, 1946
Click to view Dorcadia dorcadia (Rothschild, 1912)(Species)   Dorcadia dorcadia (Rothschild, 1912)
Click to view Dorcadia ioffi Smit, 1953(Species)   Dorcadia ioffi Smit, 1953
Click to view Dorcadia qinghaiensis Zhahn Xinru, Wu Wenzhen et Cai Liyun, 1991(Species)   Dorcadia qinghaiensis Zhahn Xinru, Wu Wenzhen et Cai Liyun, 1991
Click to view Dorcadia xijiensis Zhang Jiliang et Dang Liangji, 1985(Species)   Dorcadia xijiensis Zhang Jiliang et Dang Liangji, 1985
Click to view Vermipsylla Schimkewitsch, 1885(Genus)   Vermipsylla Schimkewitsch, 1885
Click to view Vermipsylla alakurt Schimkewitsch, 1885(Species)   Vermipsylla alakurt Schimkewitsch, 1885
Click to view Vermipsylla asymmetrica Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1965(Species)   Vermipsylla asymmetrica Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1965
Click to view Vermipsylla asymmetrica asymmetrica Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1965(Subspecies)   Vermipsylla asymmetrica asymmetrica Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1965
Click to view Vermipsylla asymmetrica lunata Liu Chiying, Tsai Liyuen et Wu Wenching, 1974(Subspecies)   Vermipsylla asymmetrica lunata Liu Chiying, Tsai Liyuen et Wu Wenching, 1974
Click to view Vermipsylla ibexa Zhang Jintong et Yu Xin, 1981(Species)   Vermipsylla ibexa Zhang Jintong et Yu Xin, 1981
Click to view Vermipsylla minuta Liu Lienchu, Chang Wenfu et Chen Tehliang, 1974(Species)   Vermipsylla minuta Liu Lienchu, Chang Wenfu et Chen Tehliang, 1974
Click to view Vermipsylla parallela Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1965(Species)   Vermipsylla parallela Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1965
Click to view Vermipsylla parallela parallela Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1965(Subspecies)   Vermipsylla parallela parallela Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1965
Click to view Vermipsylla parallela rhinopithica Li Kueichen, 1985(Subspecies)   Vermipsylla parallela rhinopithica Li Kueichen, 1985
Click to view Vermipsylla perplexa Smit, 1975(Species)   Vermipsylla perplexa Smit, 1975
Click to view Vermipsylla perplexa perplexa Smit, 1975(Subspecies)   Vermipsylla perplexa perplexa Smit, 1975
Click to view Vermipsylla perplexa centrolasia Liu Chiying, Wu Houyong et Wu1982 Foolin, 1982(Subspecies)   Vermipsylla perplexa centrolasia Liu Chiying, Wu Houyong et Wu1982 Foolin, 1982
Click to view Vermipsylla quilianensis Wu Wenching, Tsai Liyuen et Liu Chiying, 1980(Species)   Vermipsylla quilianensis Wu Wenching, Tsai Liyuen et Liu Chiying, 1980
Click to view Vermipsylla yeae Yu Xin et Li Weidong, 1990(Species)   Vermipsylla yeae Yu Xin et Li Weidong, 1990